Kατηγορίες
Χρήσιμα Αρχεία
Τα δικαιώματα των νοσοκομειακών ασθενών - Midwives
Εγκυμοσύνη, Τοκετός, Γέννα, Θηλασμός, Μαίες, Μαία, Μαιευτική Φροντίδα, Προγεννητικά, Βρεφικό μασάζ, Δραστηριότητες για βρέφη, βρεφικές δραστηριότητες, Αβραμίδου Ειρήνη Αθηνά, Καμπουρίδου Πασχαλίνα, Θεσσαλονίκη, Θεσ/νικη, Ελλάδα, Pregnancy, Birth, Midwives, Midwifery Care, Prenatal, Antenatal, Postnatal, Hypnobirthing, hypnobirthing, Thessaloniki, Greece, Avramidou Irene Athina, Kabouridou Pashalina
16694
post-template-default,single,single-post,postid-16694,single-format-standard,cookies-not-set,qode-news-1.0,qode-quick-links-1.0,,side_menu_slide_from_right,hide_top_bar_on_mobile_header,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-14.2,qode-theme-bridge,disabled_footer_bottom,wpb-js-composer js-comp-ver-7.6,vc_responsive

Τα δικαιώματα των νοσοκομειακών ασθενών – επιτόκων.

Τα δικαιώματα των νοσοκομειακών ασθενών – επιτόκων.

Τα θεμελιώδη και νομικά κατοχυρωμένα δικαιώματα των νοσοκομειακών ασθενών (Ν.2071/15-07-1992, ΦΕΚ 123/άρθρο 47)

Σύμφωνα με το άρθρο 2, παρ. 3 του Συντάγματος, το κράτος «μεριμνά για την υγεία των πολιτών και λαμβάνει ειδικά μέτρα για την προστασία της νεότητος, του γήρατος, της αναπηρίας και της περίθαλψης των απόρων».

Τα νομικά δικαιώματα αυτά φυσικά ισχύουν για εγκύους και επιτόκους καθώς οι περισσότερες από αυτές γεννούν στα μαιευτήρια, οπότε και θεωρούνται “ασθενείς” νοσοκομείου.

Ο Ν.1397/1983 του Εθνικού Συστήματος Υγείας ορίζει ότι: «το κράτος έχει την ευθύνη για την παροχή υπηρεσιών υγείας στο σύνολο των πολιτών».

Το άρθρο 47 του Ν. 2071/92 προβλέπει τα δικαιώματα των νοσοκομειακών ασθενών, δηλ. των ασθενών που νοσηλεύονται σε νοσοκομείο ή κλινική. Τα δικαιώματα αυτά, με τα άρθρα 1-2 του Ν. 2519/97, επεκτάθηκαν και εφαρμόζονται στο σύνολο των πολιτών που προσφεύγουν σε μονάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Δε γίνεται συγκεκριμένη αναφορά στις επίτοκες, όμως καθώς οι περισσότερες γυναίκες γεννούν τα παιδιά τους σε μαιευτήρια, θεωρούνται και εκείνες τρόφιμοι νοσοκομείου.

Τα δικαιώματα των ασθενών είναι τα εξής:

Ν. 2071 ΦΕΚ 123/92 T.A. – Άρθρο 47

Τα δικαιώματα του νοσοκομειακού ασθενούς όπως ορίζονται από τη νομοθεσία είναι τα εξής:

  1. Ο ασθενής έχει το δικαίωμα προσεγγίσεως στις υπηρεσίες του νοσοκομείου, τις πλέον κατάλληλες για τη φύση της ασθένειάς του.
  2. Ο ασθενής έχει το δικαίωμα της παροχής φροντίδας σε αυτόν με τον οφειλόμενο σεβασμό στην ανθρώπινη αξιοπρέπειά του. Αυτή η φροντίδα περιλαμβάνει όχι μόνο την εν γένει άσκηση της ιατρικής και της νοσηλευτικής, αλλά και τις παραϊατρικές υπηρεσίες, την κατάλληλη διαμονή, την κατάλληλη μεταχείριση και την αποτελεσματική διοικητική και τεχνική εξυπηρέτηση.
  3. Ο ασθενής έχει το δικαίωμα να συγκατατεθεί ή να αρνηθεί κάθε διαγνωστική ή θεραπευτική πράξη που πρόκειται να διενεργηθεί σε αυτόν. Σε περίπτωση ασθενούς με μερική ή πλήρη διανοητική ανικανότητα, η άσκηση αυτού του δικαιώματος γίνεται από το πρόσωπο που κατά νόμο ενεργεί για λογαριασμό του.
  4. Ο ασθενής δικαιούται να ζητήσει να πληροφορηθεί ό,τι αφορά στην κατάστασή του.
  5. Το συμφέρον του ασθενούς είναι καθοριστικό και εξαρτάται από την πληρότητα και την ακρίβεια των πληροφοριών που του δίνονται. Η πληροφόρηση του ασθενούς πρέπει να του επιτρέψει να σχηματίσει πλήρη εικόνα των ιατρικών, κοινωνικών και οικονομικών παραμέτρων της καταστάσεώς του και να λαμβάνει αποφάσεις ο ίδιος ή να μετέχει στη λήψη αποφάσεων, που είναι δυνατόν να προδικάσουν τη μετέπειτα ζωή του.
  6. Ο ασθενής ή ο εκπρόσωπός του σε περίπτωση εφαρμογής της παρ. 3, έχει το δικαίωμα να πληροφορηθεί, πλήρως και εκ των προτέρων, για τους κινδύνους που ενδέχεται να παρουσιασθούν ή να προκύψουν εξ αφορμής εφαρμογής σε αυτόν ασυνήθων ή πειραματικών διαγνωστικών και θεραπευτικών πράξεων. Η εφαρμογή των πράξεων αυτών στον ασθενή λαμβάνει χώρα μόνο ύστερα από συγκεκριμένη συγκατάθεση του ίδιου. Η συγκατάθεση αυτή μπορεί να ανακληθεί από τον ασθενή ανά πάσα στιγμή.
  7. Ο ασθενής πρέπει να αισθάνεται τελείως ελεύθερος στην απόφασή του, να δεχθεί ή να απορρίψει, κάθε συνεργασία του με σκοπό την έρευνα ή την εκπαίδευση. Η συγκατάθεσή του για τυχόν συμμετοχή του, είναι δικαίωμά του και μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή.
  8. Ο ασθενής έχει το δικαίωμα στο μέτρο και στις πραγματικές συνθήκες που είναι δυνατόν, προστασίας της ιδιωτικής του ζωής. Ο απόρρητος χαρακτήρας των πληροφοριών και του περιεχομένου των εγγράφων που τον αφορούν, του φακέλου των ιατρικών σημειώσεων και ευρημάτων, πρέπει να είναι εγγυημένος.
  9. Ο ασθενής έχει το δικαίωμα του σεβασμού και της αναγνωρίσεως σε αυτόν των θρησκευτικών και ιδεολογικών του πεποιθήσεων.
  10. Ο ασθενής έχει το δικαίωμα να παρουσιάσει ή να καταθέσει αρμοδίως διαμαρτυρίες και ενστάσεις και να λάβει πλήρη γνώση των επ’ αυτών ενεργειών και αποτελεσμάτων.

 

 

 

 

Save

Save

Save